Manipulátory

Manipulátory

Průmyslové manipulátory představují stěžejní součást mnoha výrobních a montážních linek. Tento článek se zaměřuje na různé typy manipulátorů, které vyrábíme na míru podle specifických potřeb zákazníků.

Co jsou průmyslové manipulátory

Průmyslové manipulátory jsou stroje navržené tak, aby mohly přesouvat, třídit nebo montovat předměty v různých výrobních aplikacích. Jsou klíčové pro řadu odvětví, kde umožňují rychlejší a efektivnější výrobu s menšími náklady na pracovní síly.

Typy průmyslových manipulátorů

Existují různé typy průmyslových manipulátorů, včetně pneumatických, servomotorických a hydraulických. Volba konkrétního typu závisí na specifických požadavcích dané aplikace.

Pneumatické manipulátory

3-axis manipulatorPneumatické manipulátory využívají stlačený vzduch k pohybu svých částí. Jsou obzvláště vhodné pro dosažení koncových poloh s minimálními náklady a dostatečnou rychlostí.

Servomotorické manipulátory

Servomotorické manipulátory využívají servomotory ke kontrole pohybu. Můžeme je dále rozdělit na PLC řízené a CNC řízené.

PLC řízené manipulátory

PLC řízené manipulátory nemohou dosáhnout tak přesné trajektorie jako CNC řízené, ale umožňují další vyhodnocovací a automatizační úlohy a jsou vhodnější pro komplexnější aplikace.

CNC řízené manipulátory

CNC řízené manipulátory mohou dosahovat velmi přesné trajektorie díky synchronizaci os. Jsou ideální pro přesné a komplexní pohyby.

Hydraulické manipulátory

Hydraulické manipulátory jsou schopné manipulovat s velkými hmotnostmi díky využití hydraulické síly. Navzdory své specifičnosti jsou výhodné z hlediska ceny a velkých zdvihacích sil.

Bezpečnost a údržba průmyslových manipulátorů

Bezpečnost a údržba jsou klíčové aspekty při provozu průmyslových manipulátorů. Bezpečnost začíná již při designu manipulátoru, kde zohledňujeme potřeby uživatele a provozní podmínky. Zajistíme, že všechny naše manipulátory splňují nejpřísnější bezpečnostní normy a doporučení.

Bezpečnostní funkce mohou zahrnovat různé druhy senzorů, omezení rychlosti, bezpečnostních zón a nouzových zastavení, které zajišťují, že manipulátor nebude pokračovat v operaci, pokud jsou identifikovány nebezpečné situace. Důležitou roli v bezpečnosti hraje také pravidelné školení operátorů, kteří musí být seznámeni s bezpečnostními protokoly a postupy.

Mezi nejnovější bezpečnostní prvky patří systémy jako např. Airskin, které umožní kolaborativní funkci manipulátoru nebo 3D bezpečnostních snímačů, které rozpozná příchozí nebo odchozí osobu.

Údržba je dalším klíčovým aspektem provozu manipulátorů. Pravidelné kontroly a údržba mohou prodloužit životnost manipulátorů a zároveň zlepšit jejich výkonnost. Mezi údržbu patří například pravidelné kontroly a výměny oleje, čištění a kontrola pohybových částí, aktualizace softwaru a další. Správně udržovaný manipulátor nejenže pracuje efektivněji, ale také minimalizuje riziko nehod a poruch. Pro sofistikovanější údržbu lze také využít prediktivní senzoriku.

U našich manipulátorů také poskytujeme komplexní služby v oblasti údržby, včetně školení pro uživatele, aby byli schopni provádět základní údržbu sami, a také pravidelné kontroly a servis prováděné našimi techniky.

Jaké velikosti a hmotnosti můžeme manipulovat

Naše průmyslové manipulátory mohou manipulovat s předměty různých velikostí a hmotností, od desítek centimetrů až po několik metrů, s maximální zdvihovou hmotností až 1000 kg a rychlostí až 10 m/s.

Jaký typ manipulátoru vybrat

Volba konkrétního typu manipulátoru závisí na řadě faktorů, včetně požadované rychlosti, přesnosti, hmotnosti nákladu a konkrétní aplikace. Naše týmy jsou připraveny poskytnout vám poradenství a podporu při výběru nejlepšího řešení pro vaše potřeby.

Aplikace průmyslových manipulátorů

Průmyslové manipulátory se používají v řadě aplikací, včetně paletizace, třídění materiálu a montážních aplikací. Tyto úlohy mohou být prováděny efektivněji a rychleji s využitím našich manipulátorů.

  • Paletizační manipulátory
  • Třídící manipulátory
  • Montážní manipulátory

 

Průmyslové manipulátory představují základ moderních výrobních a montážních linek. Nabízíme široký výběr manipulátorů, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníků. Naše týmy jsou připraveny pomoci vám vybrat a implementovat správné řešení pro vaše výrobní potřeby.

Kontaktujte nás