Robotická ramena pro aplikace v průmyslu

Robotická ramena pro aplikace v průmyslu

Pro více informací klikněte na kartu:

Výměnné robotické technologie

Úprava standardního průmyslového robota na multifunkční výrobní centrum​

Výměnné robotické technologie
Robotická inspekce

Kontrola výrobků robotem

Robotická inspekce
Robotické svařování

Univerzální robotické svařovací pracoviště

 

Robotické svařování
Robotické obrábění

Ideální volba pro velké obrobky

 

Robotické obrábění
Robotické broušení

Rychlý, bezpečný a stabilní proces

 

Robotické broušení
Robotické řezání

Klasické 2D i 3D řezání s velkým rozsahem

 

Robotické řezání
Robotické lakování

Aplikace za použití kolaborativních robotů

 

Robotické lakování

Ve světě průmyslové výroby nabírají na oblibě robotická ramena. Jejich schopnosti a aplikace jsou skutečně fascinující a v tomto článku vám ukážeme, proč.

Co jsou průmyslová robotická ramena a jak se používají?

Průmyslová robotická ramena jsou sofistikované stroje, které dokážou napodobovat lidské pohyby a provádět úkoly s přesností a rychlostí, kterou člověk nedokáže dosáhnout. Mají široké spektrum použití, od obrábění a montáže až po balení a manipulaci s materiály.

Aplikace průmyslových robotických ramen

Robotická ramena najdeme v mnoha odvětvích průmyslu. Jejich přizpůsobivost a přesnost z nich dělá ideální nástroje pro širokou škálu úloh, včetně obrábění, sváření, vizuální inspekce a broušení.

Automatická výměna technologie robota: budoucnost průmyslové robotiky

Novou a vzrušující technologií je automatická výměna technologie robota, která umožňuje jednomu robotickému rameni přepínat mezi různými funkcemi. Tato technologie je umístěna ve speciálním boxu, který může být využit mezi více roboty, což výrazně zvyšuje flexibilitu a efektivitu průmyslových operací.

Faktory k zvážení při robotizaci

Přechod na robotizaci vyžaduje pečlivé plánování a zvážení mnoha faktorů. Mezi klíčové oblasti patří bezpečnost, údržba a školení pracovníků. Je důležité zajistit, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni v manipulaci s roboty a aby byly splněny všechny bezpečnostní normy.

Bezpečnost robotické aplikace

Bezpečnostní normy a regulace

Existují určité normy a regulace stanovené mezinárodními a místními orgány, které je nutné dodržovat při instalaci a provozování robotických systémů. Tyto normy se obecně týkají fyzických bariér, bezpečnostních systémů, nouzových vypínacích zařízení a procedur pro bezpečné provozování a údržbu robotických systémů.

Fyzické bariéry a bezpečnostní systémy

Fyzické bariéry, jako jsou oplocení nebo světelné závory, mohou být použity k oddělení robotických ramen od lidských pracovníků a tím chránit je před možnými nehodami. Pokročilé bezpečnostní systémy, jako jsou kamery a senzory, mohou být také instalovány, aby monitorovaly pohyb v okolí robotických ramen a automaticky zastavily jejich operaci v případě detekce možného nebezpečí.

Nouzové vypínací zařízení

Každé robotické rameno by mělo být vybaveno nouzovým vypínacím zařízením, které umožňuje okamžité zastavení jeho operace v případě nehody nebo poruchy. Tyto zařízení by měly být snadno dostupné a jejich použití by mělo být jasně vysvětleno všem pracovníkům.

Při zavádění robotických systémů je tedy nezbytné zvážit a implementovat řadu bezpečnostních opatření. To nejen zvyšuje efektivitu operace, ale také zajišťuje, že pracovníci jsou chráněni a že robotické systémy jsou v souladu s platnými normami a regulacemi.

Údržba robotických ramen

Robotická ramena, ačkoli jsou odolná a navržena pro dlouhodobé použití, vyžadují pravidelnou údržbu. Důležité je zvážit náklady a dobu potřebnou pro údržbu zařízení, aby zůstalo v optimálním stavu. Optimální stav je preventivní údržba jednou ročně odborným servisem a dílčí údržbářské práce zaškoleným personálem (např. čištění filtrů atd). Udržované a nepřetěžované rameno má životnost přesahující i více než 20 let.

Školení pro údržbu a seřizování

Robotické systémy vyžadují specializované znalosti pro jejich programování a provoz. To zahrnuje školení stávajícího personálu nebo nábor nových členů týmu s potřebnými dovednostmi. Investice do školení se pohybuje v desítkách tisíc korun a je zapotřebí další desítky hodin tréninku, než bude personál zcela samostatný a odborně zdatný.

Finanční porovnání: investice a návratnost robotizace

Investice do robotických ramen je významná, ale je důležité si uvědomit, že návratnost této investice může být velmi rychlá. Zvýšená efektivita a produktivita mohou rychle pokrýt počáteční náklady. Nicméně, je důležité zahrnout do rovnice všechny související náklady, včetně údržby, školení a dalších potenciálních nákladů, jako je například potřeba upgrade vašeho softwaru nebo hardwaru. Obecně lze říci, že pořízení jakékoliv robotizace se pohybuje od 1,5mil Kč a průměrnou hodnotu jednorobotického pracoviště by šlo stanovit mezi 3-5mil Kč - zásadní vliv má např. rozdílnost a počet variant zpracovávaných robotem, složitost aplikace nebo rozměr a hmotnost výrobků.

Dotace na robotizaci

Od 22. listopadu 2023 do 15. února 2024 je spuštěn příjem žádostí pro dotační titul Digitální podnik – Technologie 4.0, kde bude rozdělováno cca 1,5 mld. Kč na pořízení nových technologických zařízení za účelem automatizace, robotizace nebo optimalizace podnikových procesů v souladu s principy průmyslu 4.0 ve Vašem oborů podnikání.

Výše dotace je až 60 % nákladů (maximálně až 50 mil. Kč). Projekty se musí zaměřit na tyto oblasti v rámci digitální transformace firmy:

 ● Robotizace výroby – pořízení výrobních strojů, robotů, linek nebo aditivní technologie sloužících při technologických procesech jako např. tváření, obrábění, slévání, montáž apod. Cílem je pořízení takového zařízení, které bude maximálně autonomní a nebude vyžadována přítomnost fyzického pracovníka (např. operátor) při obsluze stroje.
 ● Robotizace manipulace – pořízení manipulačních systémů, jako např. robotické ruce a manipulátory, dopravníky nebo automatické balící stroje s automatickým ovinem. Podmínkou je dílčí nahrazení lidského úkonu při implementaci dané technologie.
 ● Robotizace skladování – implementace inteligentních skladových systémů, jako např. chaoticky robotizovaný sklad, automatická skladová věž, automatický výdejník nástrojů, automatické přepravníky apod.
 ● Měřící a scanovací technologie – pořízení např. 3D scanerů, stanic pro kontrolu kvality nebo přístrojů pro analýzu obrazu.

Podmínkou dotace je propojení výrobní technologie (např. CNC stroje, svařovací a montážní roboti, 3D tiskárny, robotická ramena další technologie včetně SW) na stávající nebo nový informační systém. Více informací u našeho partnera na dotace: www.dotacenamiru.cz

Porovnání průmyslových robotických ramen s jinými technologiemi

Přestože průmyslová robotická ramena přinášejí řadu výhod, je důležité je porovnat s jinými dostupnými technologiemi, jako jsou manipulátory, kolaborativní roboti nebo dokonce manuální práce. Každá z těchto možností má své silné stránky a slabiny, které je třeba vzít v úvahu.

Robotická ramena představují revoluční technologii v průmyslové výrobě, ale nejsou jedinou možností. Je důležité je porovnat s jinými technologiemi.

Manipulátory

Manipulátory jsou jednodušší a obecně levnější než robotická ramena. Mohou být efektivní pro jednoduché úlohy, ale nejsou tak přizpůsobivé nebo efektivní jako robotická ramena.

Kolaborativní robotika

Kolaborativní roboti, nebo coboti, jsou navrženi tak, aby mohli pracovat přímo s lidmi. Jsou obecně bezpečnější a snadněji se ovládají než tradiční robotická ramena, ale nemusí být tak rychlé nebo schopné vykonávat náročné úlohy.

Manuální práce

Ačkoli manuální práce může být méně efektivní a méně přesná než robotická ramena, má své místo. Lidé jsou schopni úloh, které vyžadují jemnost, kreativitu nebo lidský úsudek, které robotická ramena zatím nemohou nabídnout.

 

Robotická ramena jsou budoucností průmyslové výroby. Ať už hledáte způsob, jak zlepšit produktivitu, snížit náklady, nebo jen chcete zůstat na špičce technologického pokroku, stojí za to se podívat na to, co tato fascinující technologie nabízí.

 

Kontaktujte nás