Robotická inspekce

Robotická inspekce

Plný automat
Plně automatická robotická sortace
Binpicking
Robotické vyjímání z krabic či palet
Rozměrová kontrola
Efektivní a rychlá kontrola rozměru
Kamerová kontrola
Vizuální kamerová robotická kontrola

Kontrola výrobků robotem

Kontrolu výrobků realizujeme pomocí nejmodernější technologií jako jsou kamerové systémy s UI nebo přesné optické měření. Tyto technologie v posledních letech zaznamenaly ohromný pokrok a to jak v přesnosti snímání a rozlišení, tak v pokročilých funkcí vyhodnocování jako i za využití umělé inteligence.

Defektoskopie

Díky velkému rozlišení kamer jsme již schopni roboticky realizovat kontrolu povrchu, která je již téměř na úrovni defektoskopie. Pro vyhodnocení můžeme zadat přesné limitní algoritmy nebo využít smart funkcí, kde na příkladech naučíme kameru samu rozeznávat OK a NOK kusy. K tomuto účelu používáme hlavně kamerovou techniku Omron, což je naše partnerská fy v rámci kamerové techniky.

Rozměrová kontrola

Pomocí 2D optických snímacích měřících technik (jako je např. Metrios) jsme schopni provádět přesnou rozměrovou kontrolu a to velmi rychle a efektivně. S přesností se pohybujeme v řádů tisícin mm dle velikosti dílu. Tato metoda nám neumožňuje použití na větší díly. Na větší díly jsme schopni zkombinovat robota s měřícím ramenem.

Kontrola tvaru

Pomocí 3D měřících snímacích technik jsme schopni kontrolovat tvar výrobku nebo i rozměry na větších kusech. Výhodou je, že jsme schopni porovnat tvar s CAD daty a vizualizovat rozdíly, příp. tyto hodnoty rovnou přenést do výrobní operace. Nevýhodou je menší přesnost - v příp. potřeby vysoké přesnosti i tvarech jsme opět schopni využít měřící rameno.

Vizuální kontrola

Pomocí inteligentní kamerové techniky jsme schopni kontrolovat vizuálně povrch a zaznamenat vady jako poškrábání, potlučení, otřepy atd. Kamerové učení je průběžné a s každým NOK a OK kusem se kontrola zpřesňuje.

Třídící práce

Pomocí výše uvedených technologií jsme schopni našimi stroji zajistit komplexní finální kontrolu výrobků. Tato technologie je určena zejména do průmyslu - automotive, plastikářský průmysl nebo lakovny, ale v jiných odvětvých nalezne snadné upatnění.

Bin picking

Pro jednoduché dávkování kontrolního pracoviště je možné využít technologii bin pickingu, kde si robot sám vyhledává a výjimá výrobky z krabic nebo palet. Není potřeba jej dávkovat paletovým nebo jiným systémem. Tato technologie je relativně drahá a vyplatí se při velkých sérií.

Sortace a kvalitativní kontroly

Za použití všech výše uvedených technologií jsme schopni dodat stroj na plnohodnotné třídící práce se stabilním procesem, definovatelnými výstupy a možností seřízení. Stroj je schopen provozu 24/7 bez vyšších nároků na údržbu.

Nápravné opatření finální kontroly

S ohledem na časté využití automotive víme, že definovat nápravné opatření na způsob vizuální kontroly je téměř nemožné. S přihlédnutím ke stavu, kdy se operátoři často střídají je velmi náročné držet dlouhodobě klesající křivku zmetkovitosti. Naše stroje se mohou sami učit a taková naučená vada se již znovu neopakuje, po čase tedy docílíte ke 100% kvalitě.

Výhody systému:

  • 101% kontrola
  • úspora za externí sortační firmy
  • modulární řešení
  • předcházení reklamacím
  • řešení zákaznických reklamací

 

Kontaktujte nás