Robotické broušení

Robotické broušení

Pro robotická broušení používáme tři technicky rozličné technologie:

Robotické broušení adaptivní hlavou ACF

Aktivní kontaktní příruba padne každému robotovi jako sametová rukavice. Tyto roboty vybavené ACF jsou schopny spolehlivě měřit sílu, kterou vyvíjejí, což znamená, že dokážou sami splnit požadavky složitých součástí. ACF kombinuje všechny přednosti Active Compliant Technology a tvoří univerzálně použitelný doplněk. Tato technologie dokáže jednoduchým, spolehlivým a ekonomickým způsobem automatizovat jak operace citlivé na kontakt, tak aplikace s různou tolerancí, čímž našim klientům nabízí výkonné řešení s řízením skutečné síly pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

Robotické broušení pomocí tenzometrické hlavy - force control

Snímače síly Force Sensor umožňují robotům snímat sílu a moment působící na koncový efektor v 6 stupních volnosti. To jim propůjčuje hmatový smysl téměř na úrovni člověka a schopnost vykonávat práce, které dříve prováděli odborní dělníci. Roboti vybavení snímačem síly Force Sensor mohou vykonávat úkony kompletace, tvarového obrábění a měření v širokém spektru aplikací. K dispozici jsou čtyři různé velikosti snímačů Force Sensor pro šestiosé roboty s užitečným zatížením až 250 kg.

Robotické broušení pomocí kolaborativních roborů

Velkou schopností robotů je možnost odečítat sílu nástroje a přizpůsobovat jim trajetorii nebo rychlost. Tedy do této doby výhradně lidská práce může být nahrazena rychlejším, bezpečnějším a stabilnějším procesem jako je právě robotické broušení. Bližší informace o použití kolaborativních robotů firmy FANUC naleznete zde.

Aplikace robotického broušení

Broušení nekovových materiálů

Je možné brousit všechny nekovové materiály a určit jasné parametry broušení (opakovatlenost, různé tlačné síly a rychlosti atd), tak aby byl výsledek co nejlepší.

Broušení hliníku

Jedná se o specifickou oblast ATEX, jelikož hliníkový prach je výbušný. Proto taková aplikace nese sebou větší cenové nároky a to hlavně na provedení robota, vřetena a metody odsávání. Nicméně taková aplikace je i daleko bezpečnější a efektivnější než broušení pomocí lidské síly.

Broušení oceli

Broušení oceli robotem se realizuje zejména za účelem snížení drsnosti a pohledových vlastností. Není možné robotem dosáhnout zvýšení rozměrové přesnosti.

Odsávání pro robotické broušení

Jsme schopni navrhnout sběr odpadu pro broušení za sucha i za mokra. Pro proušení za mokra jsme schopni využít speciálních článkových dopravníků (více zde) a pro broušení za sucha systémy odsávání dle broušených materiálů (zejmená pro broušení hliníku je odsávání problematikou samo o sobě). Zpravidla pro odsávání využíváme cyklony a kapsové filtry, které je možné realizovat i s automatickým čištěním.

Vřetena a stoly pro robotické broušení

Jedná se o identické technologie jako jako jsou vřetena a stoly pro robotické obrábění nebo svařování - dle vhodnosti a potřeb konkrétní aplikace opatřené odsávacím systémem.

Kontaktujte nás