Robotické svařování

Robotické svařování

Svařovací robotické pracoviště

Naše koncepce robotických pracovišť je dělaná ze stavebnicového systému, tak aby bylo možné je upravit přímo na požadavky zákazníka. Zároveň je robotické pracoviště dostatečně universální tak, aby nebylo pouhou jednoúčelovou aplikací, ale bylo jí možné použít s větší flexibilitou. Všechny robotická pracoviště odpovídají bezpečnostním požadavkům dle ČSN EN 12100 a souvisejících norem, zároveň NV 176/2008 Sb. a NV 378/2001 Sb.

Svařovací pracoviště realizujeme ekonomicky (naše pracoviště patří mezi nejdostupnější na trhu), ale zároveň se špičkovou technikou svařování Fronius, která proces svařování posouvá kvalitativně na celkově vyšší úroveň. Ohledně robotické a polohovací techniky úzce spolupracujeme se společností Tiesse Praha, která je výhradním distributorem polohovacích systémů a svařovacích robotů Kawasaki

Svařovací cely jsou stavěny pomocí modulárního systému, který snadno naváže na další automatizace nebo dopravníkové systémy, zároveň lze velmi snadno svařovací cely upravit dle potřeb a požadavků zákazníka z hlediska velikosti svařenců, interní logistiky, atd. Více informací o stavebnicovém systému nalznete zde.


Příklady základních robotických pracovišť:

Svařovací robotické pracoviště Economy

Jedná se o ekonomickou variantu pro robotické svařování, kde je ušetřeno na co nejvíce polohovacích systémech, ale zároveň je stále dodržen vysoký standard pro robotické sváření se špičkovou a maximálně produktivní technologií.

 • Pracoviště s jedním robotem a jedním svářecím zdrojem
 • Pro 1 až 2 svářecí přípravky
 • Obsluha 1 až 2 operátory (dle délky svařování)
 • Zástavbový prostor od 3x3m
 • S možností odsávání, automatickým čištěním hořáku nebo stříháním drátu.
 • Cena od 1 mil Kč

Svařovací robotické pracoviště Standard

Jedná se o velmi produktivní variantu pro robotické svařování, kde je brán zřetel na co nejmenší prostoje operátorů i robotů pomocí otočných polohovacích stolů. Zároveň je stále dodržen vysoký standard pro robotické sváření se špičkovou a maximálně produktivní technologií.

 • Pracoviště s 1 nebo 2 roboty, kde každá má svůj svářecí zdroj
 • Pro 2 svářecí přípravky
 • Obsluha jedním operátorem
 • Zástavbový prostor od 4x3m
 • S možností odsávání, automatickým čištěním hořáku nebo stříháním drátu.


Svařovací zdroje pro robotické sváření

Používáme zejména technologie od fy Fronius, které patří mezi nejmodernější na trhu a plně uzpůsobené pro robotické svařování. Dovolují nám velké množství svařovacích metod a postupů. Zároveň jsme autorizovaným integrátorem svařovací technologie CMT. Více o této technologií zde.

Přednosti systému Fronius TPS 320i / 400i / 500i / 600i:

Proces PMC (Pulse Multi Control):

 • Bezrostřikové zapalování, kde není zapotřebí očištění kolem svaru
 • O 15 % vyšší svařovací rychlost
 • O 60 % větší průvar
 • 100% kontrola díky stabilizátoru průvaru a délky oblouku
 • Šupinatost svaru jako u TIG díky PMC Ripple Drive

Proces LCS (Low Spatter Control):

 • Až o 75% menší rozstřik
 • Méně práce s čištěním a úspora spotřebních dílů
 • Až 4,5x rychlejší svařování
 • Nižší náklady na plyn díky použití 100% CO2

Proces CMT (Cold Metal Welding):

 • Sváření pomocí pulzu CMT s malým množstvím vložením tepla, které snižuje vnitřní pnutí materiálu a snižuje potřebu žíhání
 • Dají se spojovat tenké a nejtenčí plechy při vysoké přemostitelnosti spár a také vysokopevnostní ocel při nepatrném vnosu tepla
 • U smíšených spojů, jako je ocel a hliník, je potřebný menší vnos tepla a dosahuje se vysokého odtavného výkonu
 • CMT Advanced zaručuje velmi dobré přemostění spár při svařování rozmanitých materiálů, jako jsou ocel, chromnikl nebo hliník.

 


Svařovací robotická a polohovací technika Kawasaki

Pro svařovací aplikace používáme zejména značku Kawasaki. Patří mezi nejlepší, s nejlepší podporou a nejlepšími dostupnými technologiemi pro tyto aplikace. Průmyslové robotické ramena Kawasaki se vyznačují zejména přesností a rychlostí. Pro výkonné aplikace mají hlavní výhody v rychlosti celé operace.

Můžeme vyzdvihnout zejména:

 • Kawasaki robots oproti svým konkurentům poskytuje v rámci dodávky zákazníkům většinu funkcí robota (jako třeba uvolnění os, collision detect, aktivace workspace, měření teploty jednotlivých os, a podobně) ZDARMA.
 • Možnost seznámit se s programovacím nástrojem Kawasaki „K-Roset“ pro Off-line programovaní a využívání 3D modelů a simulace.
 • Základní informace o programu K-roset, který umožňuje programování robota si můžete stáhnout zde: Offline Programming Software | Industrial Robots by Kawasaki Robotics
 • Kawasaki robots má v portfoliu širokou nabídku polohovadel K - Positioner, s plnou kompatibilou robotů, která jsou pro výkonné svařovací aplikace nezbytné.

 

.


HumanTrace Robotics - technogie sledování člověka

Inovativní technologie vzdělávání průmyslových robotů: Učíme roboty pomocí sledování lidských pohybů

V moderní výrobní éře se často střetáváme s otázkou: Jak můžeme učinit robotické procesy ještě efektivnějšími a intuitivnějšími? V týmu s Technickou Univerzitou v Liberci jsme částečně vyvinuli a stále zdokonalujeme odpověď na tuto otázku. Představujeme vám naši revoluční technologii, která umožňuje učit průmyslové roboty sledováním pohybů člověka během pracovních činností, jako je sváření, lakování a další.

Klíčové výhody naší technologie:

 • Rychlejší implementace: Naše technologie výrazně zkracuje čas potřebný k naučení robota novým dovednostem, což zvyšuje efektivitu výrobních procesů.
 • Intuitivní rozhraní: Roboty se učí přímo od člověka, což umožňuje přesnější a přirozenější výsledky než tradiční programovací metody.
 • Flexibilita: Jednoduché přizpůsobení novým úkolům nebo změnám v produkci, aniž by bylo třeba provádět složité programování.
 • Optimalizace procesů: Větší přesnost a konzistence v robotických operacích vedou k vyšší kvalitě výsledných produktů.

Jak to funguje?

Pomocí pokročilých senzorů a algoritmů naše technologie zachytává, analyzuje a reprodukuje lidské pohyby. Tím umožňuje průmyslovým robotům napodobit složité operace s velkou přesností a efektivitou. V praxi to vypadá tak, že technologie nasnímá pohyby svářeče, lakýrníka, brusiče a jiných řemeslných prací, programátor zkontroluje pohyb robota na příp. kolize nebo mrtvé body, příp. přiřadí funkce nástroje. Tento proces uživatelsky optimalizujeme, tak aby bylo možné program vytvořit do 1 hodiny.


Svařovací kolaborativní robot Fanuc pro velký mix svařenců s malými výrobními počty

Kolaborativní svařovací pracoviště je ideální nástroj automatizace pro velké množství rozdílných dílů, ale nízké počty výrobní dávky. Tvorba svařovacího programu zabere zlomek času oproti standardním svařovacím robotům. Kolaborativní robot pro svařování má své specifika, stále manipuluje s nebezpečným předmětem, tedy není možné jej nechat v klasické kolaborativní podobě, na druhou stranu jsme schopni u něj využít jednoduché učení, kde pro postavení svařovacího programu nemusí být programátor, ale zvládne to každý svářeč. Dále seřizování svaru je jednodušší, protože seřizovač - svářeč může být přímo u svařovacího robota a sledovat průběh svařování. Výrobu robotickým svařováním zahájíte během hodiny. Pro kolaborativní svařovací aplikace používáme nejmodernější kolaborativní roboty Fanuc CRX

 

Kontaktujte nás