Robotické obrábění

Robotické obrábění

Robotické obráběníRobotické obrábění

Naše stroje umožní zákazníkovi s robotem pracovat téměř jako s klasickým CNC obráběcím strojem. Robotické obrábění je méně přesné, tuhé a výkonné než klasické CNC stroje, pokud byste chtěli technologii srovnatelnou s CNC, podívejte se na tento odkaz.

Robotické obrábění je vhodné na velké obrobky, kde nemáme požadavky na vysokou rozměrovou přesnost, tedy na klasickou jemnou mechaniku se nehodí, naopak na tvarová lůžka, skořepiny, formy pro pryskyřice atd jsou ideální volbou. 

Obrábění velkých rozměrů

Obrábění nekovových dílů jsme schopni jakékoliv velikosti. Na rozdíl od klasického obrábění jsme schopni postavit i několik desítek metrů dlouhou dráhu pro obrábění. Tedy je možné např. obrábět vrtulové listy pro větrné elektrárny v jednom celku. 

Obrábění nekovových forem

Pro obrábění nekovových forem je hlavní výhodou cenová dostupnost 5ti osého obrábění -téměř poloviční cenou než je klasické CNC řešení. Další výhodou je, že robot má nejen 5 os, ale 6 os. Tedy robot je schopen se natočit a dostat se vřetenem, kde klasické CNC může selhat - např. pod obrobek.

Obrábění dřeva

Robot je velmi efektivním řešením pro obrábění. Výhodami jsou dobrá cena, možnost obrábění při vysokých rychlostech, dostatečná přesnost a větší univerzálnost. Kromě toho jsme pomocí těchto strojů schopni provádět další postupy, jako například:

Formátování a dělení

Robot si jako nástroj vezme řezný kotouč a je schopen nadělit nebo formátovat jakýkoliv tvar nebo rozměr.

Broušení dřeva

Díky rozšíření o schopnost odečítat sílu nástroje jsme schopni s jedním strojem nejen obrábět, ale i brousit.

Obrábění plastů a pryskyřic

Platí zde totožné výhody jako pro obrábění dřeva. Opět se jedná o efektivnější řešení než standardní obráběcí CNC technologie. Opět lze pomocí stejného stroje realizovat např.:

Broušení a leštění 

Díky schopnosti odečítat sílu jsme shopni robotem velmi dobře výsledný tvar brousit nebo leštit, jedná se o velmi efektivní náhradu ruční práce se stabilnějším výsledkem.

Obrábění kovů

S robotem sice nejsme schopni hrubovat nebo obrábět v klasických přesnostech přesné mechaniky, ale jsme schopni s ním např. vrtat nebo obrábět kontury. Proto i obrábění kovových součástí není zavrženou oblastí. Jedná spíše o specifickou oblast. Pro potřeby přesného obrábění se podívejte na tento odkaz.

CAM pro obrábění

Sw pro obrábění používáme velmi podobný jako je pro CNC, pro samotného uživatele není viditelný rozdíl a je možné využít všech nástrojů a metod v SW obsažených pro zvýšení efektivity obrábění.

Obráběcí vřetena pro robotické obrábění

Pro obrábění využíváme značková italská vřetena HSD, která je možné opatřit od vnitřního chlazení nástroje, přes automatickou výměnu nástroje až po přesné natočení nástroje. Jedná se zejména o vysoko obrátková vřetena, ale jsme schopni realizovat i hrubovací technologie.

Obráběcí stoly pro robotické aplikace

Na stolech záleží hlavně s ohledem na obráběcí materiál a většinu z nich nezle realizovat zcela universálně. Často používané řešení je:

  • Stoly s T drážkou (universální použití)
  • Podtlakové stoly (universální použití)
  • Otočný stůl kolem své osy pro upnutí přípravku (částečně universální)
  • Výměnné stoly - vhodné pro krátké obrácí cykly a rychlou výměnu obrobků (částečně universální)
  • Paletkový systém - vhodné pro malé díly ve velkých počtech (částečně universální)

Výměna nástrojů pro robotické obrábění

S ohledem na větší rozsah robota má výměna nástrojů větší možnosti než u klasikého CNC. Naším nejpoužívanějším prvkem je jsou dokovací nástrojové stanice, kde si všechny nástroje připravíte najednou mimo pracoviště a na vozíku je pak zavezete do dokovací stanice, kde si je již odebírá robot. K robotu jsme schopni postavit několik takových dokovacích nástrojových stanic.

 

Kontaktujte nás